ЯКОВЕНКО АЛЛА ПЕТРІВНА
Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 1994 році. Брала участь в науковому симпозіумі з міжнародною участю «Прогестини, створені компанією Шерінг АГ: клінічний досвід застосування, нові розробки та перспективи» у представництві Шерінг АГ в Україні у 2004 році.

Учасник круглого столу з міжнародною участю «Сучасні застосування гестагенів у клінічній практиці» у 2009 році.

Була учасником науково-практичної конференції з міжнародною участю та Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України «Безпечне материнство: на шляху реформ та інновацій» у 2012 році. Участь в міжнародній конференції «Дні ЗГТ» у 2013 році. Участь в «Школі екстагенітальної патології» в Державній установі «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії Медичних Наук України» у 2013 році. Участь у щорічному міжнародному форумі репродуктивної медицини в Медичному центрі «Мати і дитина» у 2014 році. Участь у пленумі «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» в ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» та науково-практичній конференції з міжнародною участю у 2014 році. Участь в науково-практичній конференції «Менеджмент Аномальних маткових кровотеч». У 2015 році. Участь у роботі Ізраїльсько-Українського міждисциплінарного наукового симпозіуму з міжнародною участю «Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології», присвяченого 10-річчю Українського державного інституту репродуктології Національної медичної післядипломної освіти імені П. Л. Шупика у 2016 році.